ElectroExpress

Consultas

Quadres elèctrics industrials i domèstics - Reparacions i instal.lacions a la llar urgents


ElectroExpres - Alt Empordà
Telèfon per a encàrrecs i/o urgències: 653 112 971


Serveis elèctrics a l'Alt Empordà
Som especialistes titulats en electricitat. Oferim alta qualitat al millor preu del mercat en la realització de tot tipus de treballs i projectes elèctrics, domèstics i industrials:

 • Quadres elèctrics
 • Instal.lacions generals
 • Petites reparacions
 • Ampliacions
 • Enllumenat
 • Luminotècnia
 • Assessorament

I, problema resolt en 48 hores. També, podem fer la posta al dia de la seva vella instal.lació.

Recordi que pot utilitzar, sense cap compromís, el nostre servei d'assessorament i consulta sobre instal.lacions i/o compra de material elèctric al millor preu del mercat.

NOU SERVEI !
Instal.lació de contadors secundaris per medir el consum elèctric per sectors. Ideal per a apartaments, habitacions de lloguer, zones annexes, magatzems, tallers, etc.
Servicios eléctricos en el Ampurdán
Somos especialistas titulados en electricidad, ofreciendo alta calidad al mejor precio del mercado en la realización de todo tipo de trabajos eléctricos, domésticos e industriales:

 • Cuadros eléctricos
 • Instalaciones generales
 • Pequeñas reparaciones
 • Ampliaciones
 • Alumbrado
 • Luminotecnia
 • Asesoramiento

Y, problema resuelto en 48 horas. También, podemos realizar la puesta al día de su vieja instalación.

Recuerde que puede utilizar, sin compromiso alguno, nuestro servicio de asesoramiento y consulta sobre instalaciones y/o compra de material eléctrico al mejor precio del mercado.

¡ NUEVO SERVICIO !
Instalación de contadores secundarios para medir el consumo eléctrico por sectores. Ideal para apartamentos, habitaciones de alquiler, zonas anexas, almacenes, talleres, etc.

Diseño y construcción de cuadros eléctricos industriales y domésticos
Cuadros eléctricosServeis elèctrics per a Figueres i rodalies.
Electroexpres és electricitat, reparacions (reparaciones), instal.lacions (instalaciones).
Compatible amb iExplorer 6.0 o superior i Google Chrome.
Copyright: Electroexpres.