Electro Expres. En construcció
Servei tècnic en Electrotècnia. Electricitat industrial i domèstica.

Reparacions i instal.lacions a la llar. Quadres elèctrics industrials i domèstics. Electrotècnia general.

Telèfon per a urgències:
--- --- ---


Serveis elèctrics a l'Alt Empordà
Som especialistes titulats en electricitat. Oferim alta qualitat al millor preu del mercat en la realització de tot tipus de treballs i projectes elèctrics, domèstics i industrials, i problema resolt en 24 hores.

També, podem fer la posta al dia de la seva vella instal.lació al millor preu del mercat.

Recordi que pot utilitzar, sense cap compromís, el nostre servei d'assessorament i consulta sobre instal.lacions i/o compra de material elèctric.

NOU SERVEI !
Instal.lació de contadors secundaris per medir el consum elèctric per sectors. Ideal per a apartaments, habitacions de lloguer, zones annexes, magatzems, tallers, etc.


Cuadros eléctricos.
Disseny i construcció de quadres elèctrics industrials i domèstics

Servicios eléctricos en el Ampurdán
Somos especialistas titulados en electricidad, ofreciendo alta calidad al mejor precio del mercado en la realización de todo tipo de trabajos eléctricos, domésticos e industriales y problema resuelto en 24 horas.

También, podemos realizar la puesta al día de su vieja instalación al mejor precio del mercado.

Recuerde que puede utilizar, sin compromiso alguno, nuestro servicio de asesoramiento y consulta sobre instalaciones y/o compra de material eléctrico.

¡ NUEVO SERVICIO !
Instalación de contadores secundarios para medir el consumo eléctrico por sectores. Ideal para apartamentos, habitaciones de alquiler, zonas anexas, almacenes, talleres, etc.


Cuadros eléctricos.
Diseño y construcción de cuadros eléctricos industriales y domésticos


Sistema eléctrico mini. Contadores eléctricos.
Serveis a tota la comarca de l'Alt Empordà. Telèfon i Whatsapp: --- --- ---

Consultes: info@electroexpres.info

Serveis elèctrics per a FIGUERES y resta de municipis de l'Alt Empordà.
Electroexpres és electricitat, reparacions (reparaciones), instal.lacions (instalaciones).
Copyright: Electroexpres.